Polityka prywatności

Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Toruński Inkubator Technologiczny ul. Łokietka 5
Numer KRS: 0000881775
Organ rejestrujący: Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer NIP: 8792729352
Numer Regon: 388101223

Toruński Inkubator Technologiczny jest niezależnym podmiotem.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Toruńskiego Inkubatora Technologicznego są następujące:
Malwina Nowacka-Smolicka
tel. 792 604 923
mail: iod@przedsiebiorczytorun.pl

W jaki sposób gromadzimy Państwa dane osobowe

Toruński Inkubator Technologiczny przetwarza Państwa dane osobowe między innymi w następujących przypadkach:

 • Jeżeli kontaktują się Państwo z nami bezpośrednio, np. za pośrednictwem strony internetowej Toruńskiego Inkubatora Technologicznego w celu uzyskania informacji o produktach i usługach.
 • Jeżeli kupują Państwo produkt lub usługę bezpośrednio od nas.
 • Jeżeli odpowiedzą Państwo na nasze kampanie marketingu bezpośredniego, np. wypełniając formularz lub wprowadzając dane online na naszej stronie internetowej.
 • Jeżeli Państwa dane osobowe zostaną nam przekazane przez inne spółki, które należą do Toruńskiego Inkubatora Technologicznego lub osoby trzecie.
 • Jeżeli inni kontrahenci przekażą nam Państwa dane osobowe, gdy jest to dopuszczalne.
 • Jeżeli otrzymamy Państwa dane osobowe z innych źródeł (np. od urzędów pracy czy innych instytucji komercyjnych).

Jeżeli udzielą nam Państwo danych w imieniu innej osoby, zobowiązani są Państwo zapewnić, by przed udostępnieniem swoich danych osoba ta otrzymała niniejszą politykę prywatności. Osoby w wieku poniżej 16 lat prosimy o nieprzekazywanie nam żadnych swoich danych, o ile nie posiadają stosownej zgody rodzica lub opiekuna. Prosimy o pomoc w aktualizacji Państwa danych przez informowanie nas o wszelkich zmianach danych do kontaktu lub preferencji.

 

Nasze Serwisy mogą zawierać linki do innych stron internetowych obsługiwanych przez inne podmioty, które mają własne zasady i polityki prywatności, które wyjaśniają, w jaki sposób wykorzystują Twoje dane osobowe. W takich sytuacjach prosimy o dokładne zapoznanie się z rzeczonymi warunkami i politykami prywatności przed podaniem jakichkolwiek danych osobowych na takiej stronie internetowej, ponieważ nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za strony internetowe innych podmiotów.

 

Jakie dane mogą być gromadzone na Państwa temat

Mogą być gromadzone następujące rodzaje danych na Państwa temat:

 • Dane kontaktowe  – imię i nazwisko, tytuł, inicjały, adres, numery telefonu, adres e-mail.
 • Personalia  – data urodzenia, stan cywilny, członkowie rodziny, zawód, hobby, preferowany kanał kontaktu, nazwa spółki.
 • Zainteresowania  – dane na temat Państwa zainteresowań, w tym rodzaj np. konferencji lub szkoleń, które Państwa interesują.
 • Korzystanie ze strony i wiadomości  – sposób, w jaki korzystają Państwo z naszej strony oraz czy otwierają Państwo nasze wiadomości lub przekazują je dalej, w tym dane zgromadzone w formie „ciasteczek” (cookies) oraz z użyciem innych technologii śledzenia.

Jak mogą być wykorzystane Państwa dane

Zgodnie z przepisami UE dotyczącymi ochrony danych, korzystanie z danych osobowych może odbywać się wyłącznie w oparciu o jedną z podstaw prawnych, którą mamy obowiązek wskazać w niniejszej Polityce dla każdego sposobu przetwarzania danych. Wraz z informacją na temat sposobu wykorzystania Państwa danych umieszczamy także informację o podstawie prawnej takiego wykorzystania.

Podstawa prawna: zgoda, uzasadniony interes podstawy prawne przetwarzania danych osobowych. Uzasadniony interes: to przetwarzanie odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Toruńskiego Inkubatora Technologicznego w zakresie promocji i przedstawiania informacji na temat jego produktów i usług. Dokonano oceny podstawowych praw i wolności klientów oraz potencjalnych klientów w stosunku do interesu Toruńskiego Inkubatora Technologicznego w zakresie przetwarzania danych osobowych w powyższym celu.
Wybór: zgoda marketingowa może być w dowolnym czasie wycofana ze skutkiem na przyszłość. Klient może także zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania dla celów marketingu bezpośredniego.

Stosowanie się do wiążących wezwań do udostępnienia Państwa danych – w celu spełnienia naszych obowiązków prawnych wobec organów ścigania, organów regulacyjnych oraz sądów
Toruński Inkubator Technologiczny podlega przepisom prawa obowiązującym w Polsce i zobowiązany jest ich przestrzegać. Może z tego wynikać między innymi obowiązek przekazania Państwa danych organom ścigania, organom regulacyjnym oraz sądom, jak też stronom sporów sądowych związanych z postępowaniami lub dochodzeniami prowadzonymi w dowolnym miejscu na świecie. Jeżeli będzie to dozwolone, skierujemy wszelkie takie zapytania do Państwa lub zawiadomimy Państwa przed udzieleniem odpowiedzi, chyba że miałoby to zakłócić zapobieżenie lub wykrycie przestępstwa.
Podanie danych jest wymogiem ustawowym (dokładna podstawa prawna zależy od danego wezwania).
Podstawa prawna: obowiązek prawny; ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń

Przekazanie danych innym podmiotom
Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom, pod warunkiem, że istnieją podstawy prawne dla takiego przekazania.
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym podmiotom:

 • Partnerzy handlowi
 • Spółki świadczące usługi na rzecz Toruńskiego Inkubatora Technologicznego

Pomimo, że nie jest możliwe zapewnienie, że przesył danych przez internet lub przez stronę internetową będzie całkowicie wolny od ataków cybernetycznych, staramy się wraz z naszymi podwykonawcami oraz kontrahentami intensywnie pracować w celu utrzymania fizycznych, elektronicznych i proceduralnych zabezpieczeń dla ochrony Państwa danych zgodnie z wymogami ochrony danych.

Wszystkie Państwa dane są przechowywane na bezpiecznych serwerach (lub w bezpiecznych kopiach papierowych) naszych lub naszych kontrahentów, a dostęp do nich oraz ich wykorzystanie podlegają naszym politykom i standardom bezpieczeństwa (bądź równorzędnym standardom naszych podwykonawców oraz kontrahentów).

W jaki sposób zapewniamy bezpieczeństwo Państwa danych

Stosujemy szereg różnych zabezpieczeń, w tym narzędzia szyfrowania i uwierzytelniania, w celu ochrony Państwa danych i utrzymania ich bezpieczeństwa, integralności oraz dostępności.
Pomimo, że nie jest możliwe zapewnienie, że przesył danych przez internet lub przez stronę internetową będzie całkowicie wolny od ataków cybernetycznych, staramy się wraz z naszymi podwykonawcami oraz kontrahentami intensywnie pracować w celu utrzymania fizycznych, elektronicznych i proceduralnych zabezpieczeń dla ochrony Państwa danych zgodnie
z obowiązującymi wymogami ochrony danych. Stosujemy między innymi następujące środki:

 • Jeżeli kontaktują się Państwo z nami bezpośrednio, np. za pośrednictwem strony internetowej Toruńskiego Inkubatora Technologicznego w celu uzyskania informacji o produktach i usługach.
 • Jeżeli kupują Państwo produkt lub usługę bezpośrednio od nas.
 • Jeżeli odpowiedzą Państwo na nasze kampanie marketingu bezpośredniego, np. wypełniając formularz lub wprowadzając dane online na naszej stronie internetowej.
 • Jeżeli Państwa dane osobowe zostaną nam przekazane przez osoby trzecie.
 • Jeżeli inni kontrahenci przekażą nam Państwa dane osobowe, gdy jest to dopuszczalne.

W przypadku, gdy udostępniliśmy Państwu (lub gdy wybrali Państwo) hasło umożliwiające dostęp do niektórych części naszej strony internetowej lub innego portalu, aplikacji bądź serwisu, który prowadzimy, są Państwo odpowiedzialni za zachowanie takiego hasła w poufności oraz za zastosowanie się do wszelkich innych procedur bezpieczeństwa, o których Państwa powiadomimy. Prosimy o nieudostępnianie hasła innym osobom.

 

Jak wykorzystujemy pliki cookies

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne – w szczególności pliki tekstowe – są umieszczane przez nasz Serwis podczas każdej wizyty w urządzeniu końcowym Użytkownika, co pozwala naszym witrynom internetowym zapamiętać komputer Użytkownika lub urządzenie oraz służy realizacji kilku celów. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Toruński Inkubator Technologiczny. Serwer automatycznie rejestruje informacje przesyłane przez przeglądarkę Użytkownika w czasie wyświetlania witryny. Dzienniki serwera mogą zawierać informacje takie jak żądanie sieciowe, adres IP, typ i język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania. Te informacje pozwalają podnosić jakość naszych Usług dzięki identyfikowaniu i przechowywaniu preferencji Użytkownika oraz śledzeniu trendów, takich jak na przykład sposoby w jakich przeszukiwane są nasze Serwisy.

Jak długo przechowujemy Państwa informacje

Przechowujemy Państwa dane tylko tak długo, jak to jest niezbędne w celu, w jakim je uzyskaliśmy, oraz w innych dozwolonych celach związanych z nim (np. jeżeli będzie to niezbędne w celu obrony roszczeń). Jeżeli dane są wykorzystywane w dwóch celach, przechowujemy je tak długo, dopóki nie ustanie ostatni cel, dla którego są przechowywane; natomiast zaprzestaniemy ich przetwarzania w celu trwającym krócej z chwilą jego ustania.
Dostęp do Państwa danych ograniczony jest do osób, które ich potrzebują dla realizacji danego celu.

Pobierz